Mapa strony
Naukowcy potwierdzają: Vilcacora zmniejsza skutki uboczne chemioterapii. Badanie kliniczne na pacjentkach z rakiem piersi

Naukowcy potwierdzają: Vilcacora zmniejsza skutki uboczne chemioterapii. Badanie kliniczne na pacjentkach z rakiem piersi

Redakcja

Bezpłatny Raport „Jak wzmocnić odporność w czasie choroby nowotworowej - 10 naturalnych składników”. Zapisz się - Kliknij tutaj

Vilcacora (Uncaria tomentosa) to roślina, którą od setek lat stosują indiańskie plemiona w dżungli peruwiańskiej. Czy można na serio brać pod uwagę stosowanie tak tajemniczej rośliny w tak poważnej chorobie jak nowotwór? To tajemnicze pochodzenie vilcacory powoduje, że wiele osób ma wątpliwości. Warto jednak wyrobić sobie własną opinię.

Nowoczesne badania nad vilcacorą prowadzone są od ponad 40 lat na całym świecie. Potwierdzają one, że vilcacora ma działanie wspomagające system odpornościowy. Historia odkrycia vilcacory dla świata zachodniego jest związana z salezjaninem, ojcem Edmundem Szeligą. Polski misjonarz przez kilkadziesiąt lat żył w dżungli, wśród plemion indiańskich. Zafascynowany skutecznością szamanów indiańskich, którzy ze świetnymi wynikami stosowali rosnące w dżungli rośliny, zainicjował naukowe badania nad vilcacorą. Dzięki jego wytrwałości rozpoczęto testy vilcacory w ośrodkach naukowych.

Inne nazwy vilcacory to koci pazur, angielskie „cat’s claw”, hiszpańskie "Uña de Gato" czy spolszczona, nieformalna nazwa „wilcza kora”. Oficjalna polska nazwa gatunku to czepota puszysta.


Vilcacora ma działanie wspomagające system odpornościowy.
Jej ważną właściwością jest wspomaganie organizmu w przypadku chemioterapii. Ważny jest fakt, że vilcacory nie należy podawać w dniu chemioterapii, jak informują badacze. Producent dostępnej w Polsce vilcacory zaleca, aby odstęp pomiędzy zastosowaniem vilcacory a chemioterapią wyniósł co najmniej jeden dzień przed i jeden dzień po zabiegu chemioterapii.

Czym jest neutropenia – skutek uboczny chemioterapii?
Jednym z niebezpiecznych i najczęściej występujących skutków ubocznych chemioterapii jest spadek liczby neutrofili, czyli tzw. neutropenia. Neutrofile to komórki układu odpornościowego , których zadaniem jest szybkie reagowanie na obce substancje np. bakterie. Ciężka neutropenia może w rezultacie doprowadzić do zakażeń bakteryjnych, wirusowych lub grzybiczych. Neutropenia jest również przyczyną, dla której kontynuowanie cykli chemioterapii może być wstrzymane. Jak piszą autorzy badania (2) „Chemioterapia powinna być przerwana jeśli liczba neutrofili spada poniżej 500 komórek na mm3.” Nie jest to korzystne dla pacjenta, ponieważ odpowiednia ilość cykli jest niezbędna dla skuteczności całej terapii.

Jak vilcacora może wspomóc organizm poddawany chemioterapii?
Badanie pt. “Uncaria tomentosa – terapia adjuwantowa w przypadku raka piersi. Badanie kliniczne” opublikowano w czerwcu 2012 roku. Badanie oceniło skuteczność stosowania wyciągu z vilcacory (Uncaria tomentosa) w zmniejszaniu skutków ubocznych chemioterapii.
Badanie wykonano na Wydziale Hematologii/Onkologii Szpitala Uniwersytetu Santa Maria w Brazylii. Praca badawcza była wsparta przez fundusze rządowe Brazylii.

Chemioterapia czy chemioterapia i suplementacja vilcacorą?
Do badania zakwalifikowano pacjentki z inwazyjnym, przewodowym rakiem piersi, w stadium 2 raka piersi. Stadium 2 oznacza, że guz ma średnicę 2 – 5 centymetrów i zajęte są węzły pachowe. W badaniu wzięło udział 40 pacjentek. Zostały podzielone na dwie grupy – grupę otrzymującą tylko chemioterapię, oraz grupę otrzymująca chemioterapię oraz 300 mg suchego wyciągu z Uncaria tomentosa (vilcacora). Wyciąg był podawany w dni, w których pacjentki nie otrzymywały dawki chemioterapii. Pacjentki były poddane 6 cyklom chemioterapii, z użyciem fluorouracylu, doksorubicyny i cyklofosfamidu. Cykle chemioterapii wynosiły 21 dni. Próbki krwi były pobierane przed i po każdym cyklu chemioterapii i poddawane analizie pod kątem parametrów immunologicznych. Stworzono także grupę referencyjną (porównawczą), w której były zdrowe pacjentki, nie chorujące na żadną chorobę i nie stosujące żadnych leków.
Tak więc porównywano wyniki badań krwi trzech grup: grupy otrzymującej tylko chemioterapię, chemioterapię i vilcacorę oraz grupy referencyjnej osób zdrowych, która nie otrzymywała żadnej formy terapii.

Uncaria tomentosa (vilcacora) chroniła przed spadkiem liczby neutrofili, grożącym zakażeniami wirusowymi i bakteryjnymi.
W grupie stosującej tylko chemioterapię zaobserwowano znaczący spadek neutrofili, natomiast w grupie stosującej chemioterapię oraz wyciąg z vilcacory (Uncaria tomentosa) poziom neutrofili był zbliżony do wartości obserwowanych w grupie referencyjnej, osób zdrowych. Poziom ten był znacząco wyższy od liczby neutrofili obserwowanych w grupie otrzymującej tylko chemioterapię (bez wyciągu z vilcacory). W grupie osób nie otrzymujących suplementacji Uncaria tomentosa u 67,89% pacjentów obserwowano neutropenię.

Wyniki przedstawia poniższy wykres.


Na osi poziomej zaznaczono kolejne cykle chemioterapii. Na osi pionowej przedstawiono liczbę neutrofili w mm3. Zielona linia to wyniki osób w grupie stosującej chemioterapię i vilcacorę, pomarańczowa to wyniki osób stosujących tylko chemioterapię. Niebieska linia to wyniki grupy kontrolnej, osób całkowicie zdrowych i nie przyjmujących żadnych leków.
Widzimy, że przed rozpoczęciem terapii w obydwu grupach poziom neutrofili był na podobnym poziomie (ok. 3500 komórek). Jednak w ciągu 6 cykli chemioterapii w grupie stosującej jedynie chemioterapię liczba neutrofili na milimetr sześcienny znacząco spadała (z 3500 komórek do 1000 komórek neutrofili na mm3). W grupie suplementowanej wyciągiem z rośliny Uncaria tomentosa nie zaobserwowano takiego spadku, wartości parametrów były zbliżone do parametrów grupy kontrolnej (osoby zdrowe).
Badacze podsumowują: „Uncaria tomentosa, w dawce 300 mg ekstraktu dziennie jest skutecznym środkiem wspomagającym zmniejszenie neutropenii wywołanej chemioterapią u kobiet z inwazyjnym przewodowym rakiem piersi, w stadium 2. Jest bezpieczną i skuteczną dodatkową terapią zmniejszającą skutki uboczne chemioterapii.

Stwierdzają również, że „Uncaria tomentosa umożliwia stymulację układu odpornościowego, zwiększając odporność na choroby, gdy układ odpornościowy jest obciążony, z powodu stresu, niedożywienia lub skutków działania niektórych leków.”
W innym badaniu wykazano, że vilcacora (Uncaria tomentosa) moduluje odpowiedź immunologiczną, m.in. proliferację (tworzenie się) normalnych limfocytów T i limfocytów B. (2)

Jak wybrać preparat z vilcacorą?
Wybór dobrego preparatu jest niezmiernie ważny. W internecie znajdziesz dostawców oferujących zioła peruwiańskie sprowadzane bezpośrednio z Peru. Nie jest to dobry wybór.

Przyczyna, w przypadku vilcacory, jest zasadnicza. Zacytuję pracę prof. Jerzego Łukasiaka i Bogdana Falkiewicza, "Uncaria tomentosa i Uncaria guianensis – skład i właściwości lecznicze".(3) Prof. dr hab. Jerzy Łukasiak jest kierownikiem Katedry i Zakładu Chemii Fizycznej z Pracownią Analizy Instrumentalnej Akademii Medycznej w Gdańsku.

"Od kilku lat wiadomo, że w przyrodzie występują dwie chemoodmiany gatunku U. tomentosa, różniące się znacznie zawartością poszczególnych alkaloidów i ich proporcjami. Pierwsza z nich, zawierająca głównie pentacykliczne alkaloidy oksoindolowe, nazwana została pentacyclic alkaloid-type, podczas gdy druga zawiera głównie alkaloidy tetracykliczne (tetracyclic alkaloid-type). Określenie chemicznej odmiany rośliny ma istotne znaczenie w procesie otrzymywania preparatu farmaceutycznego, gdyż alkaloidy pentacykliczne i tetracykliczne działają w różny sposób, co więcej, nawet częściowo przeciwstawnie w stosunku do siebie. Dlatego też bez odpowiedniej standaryzacji preparatów Vilcacory trudno mówić o ich powtarzalnych właściwościach."

Dla laika oznacza to tylko jedno - samodzielne zbieranie vilcacory czy kupowanie suszu może skończyć się tym, że zostanie zakupiony susz z chemoodmiany vilcacory, z przewagą alkaloidów tetracyklicznych. A te mają odwrotny skutek niż pobudzanie układu odpornościowego.

Wiarygodni producenci są w stanie sprawdzić, z jakiej chemoodmiany vilcacory pochodzi surowiec, przy pomocy procedury zwanej chromatografią. Dodatkowo na etapie produkcji suplementu, standaryzują go, tak aby zawierał określoną dawkę substancji aktywnej (w tym przypadku alkaloidów) w każdej dawce.
Dlatego na opakowaniu szukajmy słowa "wyciąg standaryzowany", aby mieć pewność, że kupujemy odpowiednio przygotowany suplement.

Sposób stosowania
Nie należy samodzielnie dawkować preparatów, przeliczając dawki stosowane w badaniach na konkretne dostępne w obrocie preparaty. Główną przyczyną jest różny stopień skoncentrowania dostępnych preparatów. Zawsze należy stosować się do zaleceń producenta. W Polsce dostępne są preparaty zarówno w płynie jak i w kapsułkach. Preparat w płynie(dystrybutor w Polsce firma A-Z medica) jest standaryzowany na zawartość 0,7mg/ml alkaloidów. Dawkowanie tak standaryzowanego wyciągu vilacory w płynie: 15 kropli rozcieńczyć w ok. 100 ml wody (1/2 szklanki), stosować 2 razy dziennie po 1 porcji 30 min. przed posiłkiem.

Bezpłatny Raport „Jak wzmocnić odporność w czasie choroby nowotworowej - 10 naturalnych składników”. Zapisz się - Kliknij tutaj

Przed decyzją o zastosowaniu jakichkolwiek dodatkowych składników pacjenci, którzy cierpią na choroby przewlekłe i stosują dużo leków, powinni skonsultować się z lekarzem prowadzącym, czy nie istnieją indywidualne przeciwwskazania do ich stosowania.

Polecamy BiBran - naturalny środek na wzmocnienie odporności, do stosowania przed operacją onkologiczną, przed i w trakcie chemioterapii lub radioterapii. Wskazany również po terapii onkologicznej jako naturalna stymulacja układu odpornościowego. Książka GRATIS i rabat dla naszych Czytelników - link tutaj

Cytowana literatura:
(1) Maria do Carmo Santos Araújo, Iria Luiza Farias, Jessie Gutierres, Sergio L. Dalmora, Nélia Flores, Julia Farias, Ivana de Cruz, Juarez Chiesa, Vera Maria Morsch, and Maria Rosa Chitolina Schetinger, Uncaria tomentosa—Adjuvant Treatment for Breast Cancer: Clinical Trial, Evid Based Complement Alternat Med. 2012; ,
(2) Wurm M, Kacani L, Laus G, Keplinger K, Dierich MP. Pentacyclic oxindole alkaloids from Uncaria tomentosa induce human endothelial cells to release a lymphocyte-proliferation-regulating factor. Planta Medica. 1998;64(8):701–704.
(3)Jerzy Łukasiak, Bogdan Falkiewicz, Uncaria tomentosa i Uncaria guianensis – skład i właściwości lecznicze, Postępy Fitoterapii 1/2004, s. 26-34

Zdjęcie Vilcacory: http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Thorns_U_tomentosa.jpg&filetimestamp=20060404165508
Informacje o lekach dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o lekach pobrane zostały z Bazy KS – BLOZ i nie mogą być kopiowane, ani wykorzystywane bez zgody Producenta Bazy KS – BLOZ

Najlepsze oferty

Ankieta

Preparaty na dolegliwości stawowe

Preparaty na dolegliwości stawowe

Zapraszamy do wzięcia udziału w ankiecie.

Znajdź najlepszą aptekę wg internautów

copyright by Vivamax 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone
Wykonanie: Aptus.pl strony internetowe
E-marketing farmaceutyczny: FreshPharma.pl