Mapa strony

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Cel polityki prywatności
W trosce o bezpieczeństwo Państwa danych, które są zbierane i przechowywane przez VIVAMAX Sp. z o.o. podczas korzystania z portalu www.LepszyLek.pl, (dalej jako „portal”) stworzyliśmy niniejszą politykę prywatności. Jej celem jest poinformowanie Państwa, jakie informacje VIVAMAX Sp. z o.o. zbiera i w jakim celu je wykorzystuje. Zapraszamy do zapoznania się z naszą Polityką Prywatności.

Dane osobowe oraz inne dane dotyczące użytkowników naszego portalu podlegają ochronie prawnej zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, pozycja 883) (dalej „Ustawa o ochronie danych osobowych”). Administratorem danych jest VIVAMAX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-765), Al. Wilanowska 41/41. Spółka jest wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000350742, NIP 521 356 95 02, REGON 142331882. VIVAMAX Sp. z o.o. podejmie czynności w celu rejestracji bazy danych osobowych w Generalnym Inspektoracie Danych Osobowych stosownie do właściwych przepisów.

Chcielibyśmy zapewnić, iż dokładamy wszelkich starań, aby odpowiednio zabezpieczyć i chronić Państwa dane.

Dostęp i logowanie się do portalu
Korzystanie z naszego portalu jest możliwe po spełnieniu następujących wymagań technicznych: zainstalowania przeglądarki internetowej oraz włączenia aplikacji JavaScript i plików Cookies.

Ponieważ korzystanie z niektórych funkcjonalności portalu, takich jak np. zapisanie się na newsletter, dodawanie komentarzy czy zakupy w naszym sklepie internetowym wymaga podania adresu e-mail lub założenia konta i zalogowania się Użytkownika do portalu, w tym celu prosimy Państwa o:
  • wypełnienie formularza rejestracyjnego swoimi danymi osobowymi w polach oznaczonych „informacje obowiązkowe”,
  • ustalenie dedykowanego loginu (adres e-mail) i hasła,
  • zaakceptowanie regulaminu portalu (regulamin portalu dostępny jest w zakładce Regulamin),
  • wyrażenie zgody na „przetwarzanie danych osobowych” Użytkownika w celu zbierania informacji o Użytkownikach przez VIVAMAX Sp. z o.o.;
  • wskazanie, czy wyrażają Państwo zgodę na wykorzystywanie Państwa danych w celach marketingowych.

Podanie powyższych informacji jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu zarejestrowania Państwa w naszym portalu jako jego Użytkownika. Informacje te, poza wykorzystywaniem w celu umożliwienia korzystania ze wskazanych powyżej funkcjonalności portalu, używane są w celu:
  • obsługi próśb o pomoc techniczną,
  • prowadzenia badań wewnętrznych służących ulepszeniu funkcjonowania portalu,
  • prowadzenia korespondencji administracyjnej (np. w przypadku zapomnienia hasła),
  • zapobiegania oszustwom i nadużyciom dokonywanym za pośrednictwem witryn internetowych i portalu, oraz wykrywania tych oszustw i nadużyć,
  • wysyłania informacji marketingowych i ofert dotyczących produktów i usług wybranych firm zewnętrznych, ale tylko w zakresie żądanym przez Użytkownika lub dozwolonym przez prawo.

Dane osobowe
Doceniając zaufanie, jakim obdarzyliście nas Państwo udostępniając swoje dane osobowe zapewniamy realizację uprawnień wynikających z Ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji i usunięcia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy.

W każdym czasie Użytkownikowi, który udostępnił swoje dane VIVAMAX Sp. z o.o. przysługuje prawo do dostępu do treści swoich danych, prawo ich poprawiania, usunięcia oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich przetwarzania. W tym celu prosimy o kontakt pod adresem e-mail: biuro(tu wstaw kropkę i usuń nawiasy)lepszylek(tu wstaw kropkę i usuń nawiasy)pl

Prosimy jednak pamiętać, że usunięcie danych nie dotyczy usunięcia informacji, które nie zawierają danych osobowych, a także danych takich jak adres e-mail. Pozostawienie tych danych ma na celu ochronę VIVAMAX Sp. z o.o. w przypadku ewentualnych roszczeń (dla celów dowodowych). Usunięcie konta nie oznacza usunięcia komentarzy zamieszczonych przez Użytkownika na portalu lub dokonanych przez Użytkownika ocen preparatów.

Zapewniamy, iż dane osobowe Użytkowników, w szczególności dane oraz adres e-mail Użytkownika podane podczas rejestracji do naszego portalu są bezpieczne i chronione przez VIVAMAX Sp. z o.o., w szczególności przed dostępem osób trzecich, usunięciem lub zmianą, w sposób szczególnie staranny, przy wykorzystaniu zaawansowanych środków technicznych, przy użyciu certyfikatu SSL. Dostęp do danych osobowych mają jedynie uprawnieni pracownicy VIVAMAX Sp. z o.o. lub osoby upoważnione przez VIVAMAX Sp. z o.o. Osoby te są związane zobowiązaniami zachowania poufności.

Szanując poufność zbieranych informacji VIVAMAX Sp. z o.o. informuje, że nie udostępnia danych osobowych Użytkowników portalu osobom trzecim i innym podmiotom, za wyjątkiem wyrażenia przez Użytkownika zgody na udostępnienie danych osobowych lub sytuacji prawem przewidzianych.

Vivamax Sp. z o.o. nie zapewnia jednak całkowitego wykluczenia ryzyka nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych przez osoby, które wejdą w posiadanie haseł lub loginów Użytkownika do konta w sposób niezgodny z prawem. Wszelkie loginy i hasła do kont należy przechowywać w bezpiecznym miejscu i nie powinno się ich ujawniać innym osobom. Jeśli login lub hasło zostanie wykorzystane w nieuprawniony sposób lub dojdzie do innego zagrożenia bezpieczeństwa, należy niezwłocznie powiadomić VIVAMAX Sp. z o.o. o takiej sytuacji.

Komentarze zamieszczane na portalu są ogólnodostępne, w związku z czym VIVAMAX Sp. z o.o. nie odpowiada za ochronę ani bezpieczeństwo informacji podanych w komentarzach przez Użytkowników. Nie należy w komentarzach zamieszczać żadnych informacji, które mogłyby posłużyć do identyfikacji Użytkownika lub innych osób.

Cookies - ciasteczka
VIVAMAX Sp. z o.o. zbiera informacje na temat korzystania przez Użytkownika z portalu za pośrednictwem plików cookies (są to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer www.LepszyLek.pl i zapisywane po stronie Użytkownika, zazwyczaj na twardym dysku) oraz adresów IP. Cookies zawierają informacje niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania portalu, pozwalające np. na uzyskanie informacji o ilości odwiedzin portalu lub zapamiętanie niektórych preferencji Użytkownika.

Pozostałe informacje
VIVAMAX Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki Prywatności bez uprzedniego informowania Użytkowników o tym fakcie. Użytkowników naszej strony internetowej obowiązuje aktualna Polityka Prywatności, dostępna na naszej stronie internetowej.

Najlepsze oferty

Ankieta

Preparaty na dolegliwości stawowe

Preparaty na dolegliwości stawowe

Zapraszamy do wzięcia udziału w ankiecie.

Znajdź najlepszą aptekę wg internautów

copyright by Vivamax 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone
Sklep internetowy: www.aptushop.pl
E-marketing farmaceutyczny: FreshPharma.pl